Door drukte bij onze fabrikant, kan uw bestelling met toppers en matrassen een extra vertraging oplopen van 5-15 werkdagen. Onze excuses voor het ongemak!

Garantie

Hieronder staan de belangrijkste onderwerpen over de garantie van producten

Garantieaanvraag

Wil je een garantieaanvraag doen? Klik dan op onderstaande link en vul het formulier in

Klik hier voor een garantieaanvraag

Terug naar boven

Omvang garantie

Met de aankoop van een Boxspring Xpert Boxspring en (één of meerdere) onderstaande overige artikelen/accessoires verzeker je jezelf 
van een uitstekende aanwinst met een jarenlange garantie, De door ons extra verleende garantie alsmede eventuele fabrieksgarantie doen geen afbreuk aan de wettelijke garantie.:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25
Boxsprings                      
Boxspring One 1a                   25
Boxspring Basic 1a                   25
Boxspring Original 1a                   25
Boxspring Pinched 1a                   25
Boxspring Line Vertical 1a                   25
Boxspring Wave 1a                   25
Boxspring Nova 1a                   25
Boxspring Square 1a                   25
Boxspring Electric 1a                   25
Boxspring Electric Elegant 1a                   25
                       
Slaapbanken                      
Alle modellen *6                    
                       
Matrassen & toppers                      
Matrassen Latex, traagschuim *3                 10  
Matrassen bonellvering, pocketvering *4     5              
Toppers *5     5              
                       
Bedtextiel                      
Kussens   2                  
Dekbedden   2                  
Hoeslakens   2                  
Moltons   2                  
Dekbedovertrekken   2                  
                       
Overige                      
Ledikanten & accessoires *5       5            
Lattenbodems, hoofd- voetborden, hockers, Motoren.Electronica en kunstof delen *5       5            
Uitverkoop modellen   2                  

*1. De eerste 3 jaar ontvang je volledige garantie. vanaf het 4e tot 6e jaar is de garantie 75%, in het 7e tot 8e jaar 50%, de jaren hierna 25%
*2. De eerste 5 jaar ontvang je volledige garantie. Vanaf het 6e t/m 7e jaar is de garantie 75%, in het 8e t/m 10e jaar 50%, de jaren hierna 25%
*3. De eerste 4 jaar ontvang je volledige garantie. Vanaf het 5e t/m 6e jaar is de garantie 75%, in het 7e t/m 8e jaar 50%, de jaren hierna 25%
*4. De eerste 3 jaar ontvang je volledige garantie. Vanaf het 4e jaar is de garantie 75%, in het 5e jaar 50%
*5. De eerste 2 jaar ontvang je volledige garantie. Vanaf het 3e jaar is de garantie 75%, in het 4e jaar 50%, het 5e jaar 25%
*6. De eerste 2 jaar ontvang je garantie.
* a. Garantie is van toepassing op het breken van het frame of de veren van de vlakke of verstelbare box

Terug naar boven

Garantietermijn

De garantietermijn gaat in op de datum van de aankoopfactuur. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie dient de koper het aankoopbewijs, waaruit de aankoopdatum duidelijk blijkt, te overleggen. De garantie kan niet worden overgedragen aan derden.

Terug naar boven

Garantiebepalingen

Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende (verlengde) garantieperiode van het complete product. De garantie beperkt zich alleen tot het repareren of vervangen van het product. De kosten van eventuele montage of demontage vallen niet onder de garantie.  Levenslange garantie op draad- of framebreuk betekent garantie op breuken in stalen netwerk of frame, binnen de gestelde garantievoorwaarden. Matrassen en toppers: na 1 jaar gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (ligplekvorming) tot 1,5 cm een normaal verschijnsel en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie. Na 5 jaar gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (ligplekvorming) tot 2,0 cm een normaal verschijnsel. Dit betekent dat klachten met ligplekvorming kleiner dan deze afmetingen niet onder de garantieregeling vallen. Matrassen en toppers kennen in het geval van een afwijking in nominale lengte, breedte of hoogte een tolerantie van + 1,5 of – 1,5 cm; afwijkingen binnen die tolerantie vallen niet onder de garantieregeling. Deze waarden zijn gebaseerd op de NEN-EN 1334 norm. De rechten waarop de koper ingevolge de garantie aanspraak kan maken komen de koper – indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent.

Terug naar boven

Wettelijke garantie

Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Het product behoort geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. Zo dient een bed in ieder geval vijf jaar mee te gaan en mag een matras binnen 2 jaar geen ligkuilen vormen. Blijkt het product niet aan de verwachtingen te voldoen, dan is Boxspring Xpert verplicht dit kosteloos te herstellen of een vervangend product te leveren. Alleen wanneer sprake is van een fout van de klant, mogen wij een vergoeding vragen.

Terug naar boven

Garantiebeperkingen

Schade die is ontstaan of het indirecte gevolg is van verkeerd gebruik, onjuiste bediening, te hoge belasting, ondeskundige plaatsing of verhuizing, reparaties of wijzigingen die door de koper zijn uitgevoerd, gebreken die voortvloeien uit normale slijtage of te wijten zijn aan onvoldoende onderhoud valt niet onder de garantie. 

Bovenstaande garantiebepalingen, doen niets af ten opzichte van de Wettelijke garantieperiode volgens de Europese richtlijnen waar u als consument recht op heeft.

Terug naar boven